Skalica - kríž (1967) pri františkánskom kostole

Pri múre františkánskeho kostola sa nachádza drevený kríž z roku 1967. Tento letopočet je vyrytý v spodnej časti kríža. Je čiastočne vyrezávaný s dvomi krčkami v tvare rímsovej hlavice. Do nižšieho je vpísaný Kristov monogram IHS. Zboku je na kríž pripevnená plechová tabuľka s nápisom zakladateľov.

 

TENTO KRÍŽ

POSTAVILI

IMRICH A EMÍLIA

PONIŠTOVÝCH