Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári

Na úpätí vinohradov v lokalite Propaste, dnes pred golfovým ihriskom sa nachádza drevený kríž. Pôvodnejší kríž z roku 1952 bol tiež drevený s vyrezanými reliéfmi, so zachovalými vyrytými nápismi, z ktorých sa dali vyčítať aj mená tesárov a medzi nimi bol aj známy Ján Blaha.

  

AJHĽA
ČLOVEK

1952

Venovali
okolití
vinohradníci

 

Tesári:

J. BLAHA

P. BELLAY

J. HOLEČEK

P. DERMÍŠEK

 

Drevo kríža bolo už čiastočne popraskané, ale ešte na začiatku roka 2008 bol kríž v relatívne dobrom stave. V roku 2009 bol nahradený novou replikou, ktorá prevzala korpus Krista, zachovala reliéfy a nápis AJHĽA ČLOVEK. Ostatné nápisy identifikujúce kríž už neboli prevzaté a nové  nepribudli. Nový kríž dal postaviť Július Bobovnický s rodinou.

V roku 2017 bola v Záhorskom múzeu Skalica prezentovaná výstava o živote a diele skalického rezbára Jána Blahu (1891-1975). Bola na nej prezentovaná fotografia J. Blahu s jeho krížom, ktorý zhotovil v roku 1922. Bol to masívny drevený kríž, asi 5,5 metra vysoký, bohato zdobený vyrezávanými reliéfmi. Miesto, kde stál, nebolo bližšie určené, ani doba, kedy zanikol. Mohol by byť predchodcom (?) kríža z roku 1952. Korpus Krista a aj nápisová tabuľka INRI na nich sa zdajú byť identické a najskôr teda presunuté z jedného na druhý.

 

Ivo Hypl: Drobná sakrálna architektúra v okolí Skalice, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 2/2016, str. 9;

Viera Drahošová: Ján Blaha (1891-1975), Skalica 2017, str. 11