Skalica - kríž (1943, 1955) na katolíckom cintoríne

Ústredný kríž na rímsko-katolíckom cintoríne je kovový z jednoduchého trubkového profilu. Je na ňom kovový korpus Krista. Podľa letopočtu na podstavci ho vztýčili asi v roku 1955. Je osadený do betónového podstavca, na ktorom stával aj jeho predchodca, ktorým bol drevený bohato vyrezávaný kríž od skalického rezbára Jána Blahu asi z roku 1943. Na podstavci sú vyryté tieto dva letopočty, podľa charakteru nápisu boli vyryté v roku 1955.

 

1943

OB 1955

 

Pozn.: Fotografiu z čiastkovým pohľadom Blahovho kríža publikoval Rudolf Bednárik v diele Cintoríny na Slovensku, Bratislava 1972, obr. č. 103.