Skalica - kríž (1943, 1955) na katolíckom cintoríne

Železný ústredný kríž na rímsko-katolíckom cintoríne podľa letopočtu na betónovom podstavci vztýčili v roku 1955. Na rovnakom podstavci stával aj jeho predchodca z roka 1943, drevený bohato vyrezávaný kríž od skalického rezbára Jána Blahu s liatinovým korpusom Krista, ktorý preniesli na nový železný kríž. Drevený kríž bol nahradený pravdepodobne preto, že obhorel od zapálených sviečok. Na podstavci sú vyryté oba letopočty, podľa charakteru nápisu boli vyryté v roku 1955.

 

1943

OB 1955

 

Pozn.: Fotografiu z čiastkovým pohľadom Blahovho kríža publikoval Rudolf Bednárik v diele Cintoríny na Slovensku, Bratislava 1972, obr. č. 103.