Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne

V centrálnej časti evanjelického cintorína sa nachádza ústredný kamenný kríž. Bol postavený ako pomník farárom a cirkevným dozorcom pochovaným na cintoríne, ktorým sa hroby už nezachovali. Samotný kríž  je drobný a je osadený do kamennej mohyly postavenej v tvare zrezaného štvorbokého ihlana. Do neho vložili pamätnú tabuľu.

 

PAMIATKE

SVOJICH VODCOV TU POCHOVANÝCH

A NEOZNAČENÝCH FARÁROV

SENIORA ŠTEFANA DJUGU 1836

KONSENIORA KAROLA BOBOKA de DEZSÉR 1844

A LUDEVÍTA LICHARDA 1866

CIRK. DOZORCOV

Dra. JÁNA PROKOPIUSA

A SAMUELA VRCHOVSKÉHO

TOLERANČNÝCH DEJATELOV POSTAVILA

                                            VĎAČNÁ CIRKEV.

 

Kríž bol vztýčený roku 1932 v súvislosti so zakonzervovaním 53 náhrobkov zo 17. a 18. stor. do múru cintorína.* Celá akcia prebehla pri dvestoročnom výročí narodenia významného skalického tolerančného farára Martina Laučeka.

 

* Ján Ďurovič: Staré náhrobky skalické, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1934, Liptovský Mikuláš, str. 89