Skalica - kríž (1746) pred františkánskym kostolom

V predvstupnom areáli františkánskeho kostola sa nachádza impozantný barokový kríž. Je bez nápisov. Kamenné sochy Krista aj sediacej Panny Márie sú zachovalé. Podstavec kríža rozširujú tri masívne volútové prípery.

Ide o kríž, ktorý spomína J. Šátek vo svojej práci: V roku 1746 dal Jozef Gaube postaviť pred františkánskym kostolom kamenný kríž so sochou Panny Márie.*

 

* Jozef Šátek: Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, Trnava 1946, str. 102