Skalica - Kalvária (1825)

Kalvária sa nachádza na rovnomennom kopci, bývalom hradisku, ktoré pri stavbe skalického opevnenia v 14. storočí oddelili od rotundy sv. Juraja. Po bokoch kríža so sochami Krista a sv. Márie Magdalény sú sochy Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Kalvária je doplnená zastaveniami Krížovej cesty, ktoré sú umiestnené okolo nej a aj na vale pôvodného hradiska.

Nasledujúce informácie sú prevzaté od M. Čiča.

Kalváriu začali budovať roku 1817 a 16. júla 1825 ju posvätil arcibiskup Alexander Rudnay. Do podstavca kríža bola pôvodne vložená kamenná tabuľa s chronogramom, ktorý sa zachoval len v odpise v mestskej kronike: StatIones CaLVarIae beneDICtae ab ALeXanDro RuDnay prImate HVngarIae. Jej predchodcom bola šesťfigurálna Kalvária v podobe troch krížov, ktorá sa budovala  v rokoch 1703 až 1705. Podľa M. Čiča je dlhoročne publikovaný rok posviacky Kalvárie 1823 omylom F. V. Sasinka, ktorý posviacku priradil k Rudnayovej vizitácii z roka 1823.

 

Martin Čičo: Skalica, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, s. 314-315