Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch

V radošovských vinohradoch krátko po druhej svetovej vojne postavili kamenný kríž (3,5 m). Dali ho zhotoviť z iniciatívy farára Michala Blažu v roku 1946 obyvatelia Radošoviec, ktorí sa v hojnom počte vo vinohradníckych búdach skrývali aj so svojím statkom pri prechode frontu.* Kríž má všetky typické znaky výrobcu K. Tesara z Chropova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse. 

Nápis v tabuľke z čierneho skla:

NA TOMTO MIESTE,

NA VEČNÚ PAMIATKU

ZA OCHRANU BOŽIU

POČAS PRECHODU FRONTU V R. 1945

KRÍŽ KU CTI A SLÁVE BOŽEJ

DALI POSTAVIŤ BOHU VĎAČNÍ

OBČANIA RADOŠOVIEC.

 

* Felix Pobuda: Vinohrady - útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu, in: Záhorie 4/2000, str. 20