Radošovce - kríž (2001) misijný

  Pred kostolom je drevený misijný kríž jednoduchého tvaru z roku 2001. Je upevnený v železnom nosníku zapustenom do betónovej podlážky. Na ramenách kríža je nápis z kovových litier: SVÄTÉ MISIE 2001.

Pred kostolom z južnej strany bol medzi stromami však aj starší drevený misijný kríž. Existoval tam ešte v roku 2004. Na ramenách mal neúplný nápis z kovových litier: SV. MISSIE 1923   RENOV 1.6.