Radošovce - kríž (1750, 1995) drevený v Kobylanoch

Pri ceste pred žrebčínom v Kobylanoch  je drevený kríž jednoduchých tvarov z roku 1995. Tento letopočet je vyrytý zozadu kríža kúsok nad zemou. Kríž je priamo zapustený do betónovej podlážky, je na ňom veľký korpus Krista.

M. Hoferka sprístupnil zaujímavú informáciu z vizitácie radošovskej farnosti z roku 1788, kde sa spomína pravdepodobný predchodca tohto kríža, ktorý v roku 1750 nechali postaviť jezuiti, a ktorý bol tiež drevený.*

 

* Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102