Radošovce - kríž (1950) pri kaplnke sv. Stanislava

V obci pred kaplnkou sv. Stanislava je kamenný kríž (4 m) z roku 1950. Tento letopočet je vyrytý zozadu kríža. Kríž nie je signovaný, ale je to dielo K. Tesara z Chropova. Samotný kríž je oproti ostatným jeho realizáciám vyšší a doplnený o veľký korpus Krista. Nahradili ním starší kamenný kríž približne rovnakej výšky, ktorý mohol byť postavený okolo roku 1900. Kaplnka bola postavená v roku 1820, na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska ešte nie je zakreslená, na tomto mieste na konci obce stál už vtedy kríž.

Vo vizitácii radošovskej farnosti z roku 1788 sa spomína pri kaplnke sv. Stanislava drevený kríž.* Ide o pôvodnú kaplnku, ktorá stála mimo intravilánu v poli niekoľko sto metrov severozápadne od dnešnej.

V roku 2016 bol kríž pred kaplnkou o pár metrov premiestnený, pričom prišlo k zmene jeho orientácie.

 

V

KRÍŽI

JE NAŠE

SPASENIE

 

* Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102