Radošovce - kríž (1927) v chotári

Za obcou pri ceste do Mokrého Hája je kamenný kríž z roku 1927, ako o tom svedčí nápis vyrytý priamo do nosných kubusov kríža. V telese kríža je nika so stenami inscenovanými na spôsob jaskyne. Krížová časť je od podstavcovej  oddelená masívnou prečnievajúcou rímsou, vpredu oblúkovito prehnutou.

Nápisy sú vytesané vpredu priamo do nosných kubusov. Na kríži je aj signatúra výrobcu (F. Tesar, Chropov).

 

Pozri človek na Božieho syna,

ktorého krv pre hriechy Tvoje

na kríži vyliata bola.

 

Ku cti a chvále Božej dali vystaviť

manželia

Antonin a Maria

Nejeschleba

1927.