Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Na kraji obce, pri ceste do Lopašova bol kamenný kríž postavený roku 1911. V roku 1958 bol kríž obnovený a pravdepodobne pri tom prišlo aj k zmene jeho výzoru. Zároveň bola zozadu podstavca vložená tabuľka z čierneho skla s datujúcimi údajmi. Podľa nich kríž z roku 1911 dali postaviť Anton Kral s manželkou Rozáliou, rod. Chocholečkovou, a v roku 1958 dali kríž obnoviť František Prokeš s manželkou Luciou, rod. Kralovou.

Na nosnom kubuse je signatúra neznámeho kamenára, na ktorej je čitateľné len miesto pôsobiska Szakolcza. Z tohto maďarského prepisu Skalice je jasné, že sa vzťahuje k pôvodnejšiemu krížu.

V kubuse nad signatúrou je drobný orámovaný priestor, v ktorom sa nachádza nečitateľný nápis. Kríž je doplnený reliéfom Panny Márie na telese, ktoré zakrýva masívna prečnievajúca rímsa, vpredu oblúkovito prehnutá. Takto stvárnenú rímsu poznáme od kamenára K. Tesara z Chropova, ktorého kríže zo 40. rokov sú v okolí. Je možné, že sa podieľal na oprave v roku 1958, aj keď posledný ním signovaný kríž je z roku 1950 v Koválovci.

Je tiež možné, že tento kríž je nasledovníkom ešte staršieho, ktorý sa spomína vo vizitácii radošovskej farnosti z roku 1788 pri mlyne Belsky. Kríž je pri mlyne zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Odvtedy by ale asi o sto metrov zmenil svoju polohu severnejším smerom, pravdepodobne po výstavbe cesty Radošovce - Senica.

 

KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
DALI POSTAVIŤ TENTO KRÍŽ
ANTON KRAL A MANŽELKA ROZÁRIA
ROD. CHOCHOLEČKOVÁ R. P. 1911.

OBNOVIŤ DALI
FRANTIŠEK PROKEŠ
A MANŽELKA LUCIA
ROD. KRALOVÁ R. P. 1958.

 

 * Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102