Radošovce - kríž (1900) pred kostolom

Pred kostolom je kamenný kríž (4 m) z roku 1900, ako o tom svedčia nápisy vyryté do kríža. Kríž nemá obvyklý tvar. Na nosnom kubuse je postavený podstavec (vpredu s nápisovou plochou), ktorý plynulo prechádza do telesa, na ktorom je reliéf Panny Márie pod profilovaným gotickým oblúkom. Teleso je ukončené na spôsob atiky. Nad ňou je drobný nepôvodný granitový kríž, pôvodnejší bol dvakrát vyšší.

Nápis  spredu:

JEŽIŠ KRISTUS

Boh človek

žije kraľuje a vládne

1900

 

Nápis zozadu:

Ku cti a chvále Božej

nechali postaviť tento kríž manželia

JÁN a MARIA

PROKEŠ

1900.