Radošovce - kríž (1750, 1995) v Kobylanoch

Pri ceste pred žrebčínom v Kobylanoch je drevený kríž jednoduchých tvarov z roku 1995 s plastickým korpusom Krista. Letopočet je vyrytý v zadnej časti kríža kúsok nad zemou. M. Hoferka sprístupnil zaujímavú informáciu z vizitácie radošovskej farnosti z roku 1788, kde sa spomína pravdepodobný predchodca tohto kríža tiež z dreva, ktorý v roku 1750 nechali postaviť jezuiti.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102