Radimov - kríž (1939) v chotári

V poli nad Radimovom je úzky kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dal postaviť Ján Benek. Na kríži je signatúra výrobcu: K. Tesar Chropov.

 

Ku cti a chvále Božej

daroval

JAN BENEK 1939

za jeho nesčaslivý

život.