Prietržka - misijný kríž (1938)

Na fasádu kostola je pripevnený plochý drevený kríž na pamäť misií, konaných roku 1938 a 2007. Bol pravdepodobne vztýčený už v roku 1938. Nápis je vyskladaný z kovových litier.

 

S. MISSION 1938

2007