Prietržka - kríž (1938) misijný

  Na fasádu kostola je pripevnený plochý drevený kríž na počesť dvoch misií konaných roku 1938 a 2007. Bol pravdepodobne vztýčený už roku 1938. Nápis je vyskladaný z kovových litier.

 

S. MISSION 1938

2

0

0

7