Prietržka - kríž (1910) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dali postaviť páni Janáč a Bellay. Na podstavci je signatúra výrobcu (F. Růžica - Bzenec.).

 

„BLAHOSLAVENI,

KTORI ODPOČÍVAJÚ

V KRISTU PÁNU.“

 

NA PAMIATKU VENOVALI

JANÁČ A BELLAY

ROKU 1910.