Prietržka - kríž (1910) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž (3,5 m) z roku 1910, ako o tom svedčí zakladateľský nápis v tabuľke z čierneho skla. Charakteristickým prvkom kríža je krátky pylón zužujúci sa k samotnému krížu. Na podstavci je signatúra výrobcu (F. Růžica – Bzenec.).

 

BLAHOSLAVENI,

KTORI ODPOČÍVAJÚ

V KRISTU PÁNU.“

 

NA PAMIATKU VENOVALI

JANÁČ A BELLAY

ROKU 1910.