Popudiny - kríž (1914) v obci

 V obci je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1914. Tento letopočet je na nosnom kubuse. Z vytesaného nápisu nad letopočtom sa zachovali len úvodné slová Ku cti a ….  V podstavci je  nika na spôsob jaskyne. 

Kríž nie je signovaný, ale má charakteristické znaky, pre ktoré by sme ho mohli pripísať kamenárskej dielni Brat.- Tesar z Chropova.