Petrova Ves - liatinový kríž v chotári

Pri ceste do Stráží na samom kraji petroveského chotára je liatinový kríž na kamennom alebo murovanom podstavci. V liatinovej kartuši je jednoduchý verš napísaný štetcom (TAK SOM VÁS MILOVAL). Na podstavci je vyrytý nápis BOLTIZSAR M. C. Na mapách je kríž na tomto mieste zaznamenaný od 2. polovice 19. storočia.