Petrova Ves - kríž (2010) v chotári

Na mieste, kde sa cesta z Petrovej Vsi do Stráží križuje so Smolinským potokom, stojí kamenný kríž. Bol postavený v roku 2010 na mieste staršieho, ktorý bol už niekoľko rokov značne poškodený. Predchádzajúci kríž bol tiež kamenný, ale o niečo menší a iného tvaru. Na staršom kríži bola zakladateľská tabuľka bez datovania, podľa ktorej ho postavili Jakub Hrubša s manželkou Agnešou, rod. Polákovou, pravdepodobne v medzivojnovom období.

 

Ti ktorý okolo idete uvažujte či je

bolesť vaša ako bolesť moja

Ku cti a chváli dali postaviť

manželia

JAKUB a  AGNEŠA

HRUBŠOVÁ r POLÁKOVÁ

Kamerové systémy