Petrova Ves - kríž (1948) v chotári

Pri ceste do Gbelov, na rázcestí k vodnej nádrži je kamenný kríž z roku 1948. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v roku 1948 postaviť manželia z Petrovej Vsi Ladislav Langer a Agneša, rod. Tomšová.

 

Na pamiatku ku cti a

chválu ukriž Spasiťela

venovali manželia

LANGEROVI

LADISLAV a

AGNEŠA rod.

Tomšová v roku 1948

Obyvatelia Petroveský