Petrova Ves - kríž (1948) v chotári

Za obcou pri ceste do Gbelov, na rázcestí k vodnej nádrži, je kamenný kríž z roku 1948. Tvoria ho jednoduché odstupňované kubusy. Do najvrchnejšieho je vložená zakladateľská tabuľka. Podľa nej ho dali v roku 1948 postaviť manželia z Petrovej Vsi Ladislav Langer a Agneša, rod. Tomšová.

 

 Na pamiatku ku cti a

chválu ukriž Spasiťela

venovali manželia

LANGEROVI

LADISLAV a

AGNEŠA rod.

Tomšová v roku 1948

Obyvatelia Petroveský