Petrova Ves - kríž (1890) za obcou

Pri ceste do Letničia na hranici chotárov, ktorá sa nachádza hneď za petroveským intravilánom, je liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali v roku 1890 dali postaviť manželia z Petrovej Vsi Ondrej Slama a Anna, rod. Kumpan.

 

Bože smiluj se nad namí

ke cti a chwali Boží

Križ dali postavit

Slama Ondras

a manželka jeho

Anna rozena Kumpan

obivateli v Petrovejši

v roku 1890.