Oreské - kríž (50. roky 20. stor.) za obcou

  Za obcou pri ceste do Lopašova stál ešte v máji roku 2005 granitový kríž. Bol jednoduchých tvarov s masívnym strechovitým predelom podstavca a samotného kríža. Na podstavci vtedy už chýbala nápisová tabuľka. Podľa Š. Zajíčka kríž dala postaviť Štefánia Štepanovská, rodená Mikulová, na pamiatku zomrelého manžela a na orodovanie za postihnutých synov. Po ich smrti sa o kríž starala dcéra Pavlína, vydatá za Ignáca Královiča.*

Na prelome rokov 2005 a 2006 bol kríž nahradený granitovým pomníkom s veršom a biblickým citátom na tabuľke z čierneho skla. Novú pomníkovú kompozíciu postavili na pôvodný nosný kubus kríža.

 

      Lebo kríž trpezlive znášaný,

povznesie dušu tvoju do neba

k trónu Božiemu.

Nakoľko ste účastní utrpení Kris-

tových, radujte sa aby ste sa i

pri zjavení jeho slávy natešení

                               radovali.“

                          I. Peter, 4, 13.

 

Takéto riešenie pri náhrade kríža je ojedinelé. Pán Vladimír Kráľovič** k tomu uviedol, že novú tabuľu dal zhotoviť Antonín Štepanovský ako náhradu za poškodený kríž. Toto riešenie bolo jednoduchšie a nevyžadovalo toľko finančných prostriedkov.

  

* Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky v Oreskom, in: Oreské (zost. Peter Michalovič), Skalica 2004, str. 44  (Pozn.: Š. Zajíček zároveň zaznamenal nápis na čiernej tabuli kríža, ktorá na zverejnenej fotografii už nie je. Je rovnaký ako je nápis zaznamenaný vyššie. Najskôr pri novej kompozícii pomníka použili aj pôvodnú tabuľu z kríža.)

** Pána V. Kráľoviča spomíname pri kríži z roku 1950.