Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku

Na stenu domu smútku pripevnili roku 2012 drevený kríž. Až do roku 2011 bol ústredným krížom cintorína v obci, kde podľa letopočtu vyrytého na nohe kríža stával od roku 1950. Na nanovo umiestnenom kríži zachovali kovovú sošku Krista a plechovú tabuľku s nápisom JNKŽ. Kríž po namorení získal čiernu farbu.