Oreské - kríž (1900 ?) pred kostolom

Pred kostolom v obci stál v júni 2005 kamenný kríž s nepôvodnou krížovou nadstavbou z granitového kameňa. Nad nízkou strieškovou rímsou bol aj ozdobný železný držiak na lampáš. Pri úprave priestranstva pred vchodom kostola, pri manipulácii s krížom sa aj táto krížová nadstavba poškodila a zvyšok kríža osadili vedľa lurdskej jaskyne pár metrov vedľa. Chýba na ňom aj spomenutý železný držiak.

Na kríži nie sú zachované žiadne nápisy, podľa tvaru kríža by mohlo ísť o dielo kamenára, ktorý sa signoval ako Brat-. Tesar. Chropov. Kríž by mohol vzniknúť okolo roku 1900.