Mokrý Háj - kríž (1913) v chotári

Kamenný kríž z roku 1913 sa nachádza asi kilometer od obce, na poľnej ceste do Prietržky, takmer na okraji mokrohájského chotára.  Na kríži je vyrytý zakladateľský nápis s týmto letopočtom a ďalší krátky nápis nábožného charakteru. Dole na pravom boku je vytesaná signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil Uh. Hradiště.

 

Človeče keď ideš okolo

vzdychni si a povedz:

Najsladšie meno JEŽIŠ !

 

Postavil Ján Bojanovský

a manželka jeho rod.

Maria Dufek.

1913.

 

Podľa už nejestvujúcej internetovej informácie sa na poli na tomto mieste narodil pani Bojanovskej syn. Kríž s prívlastkom Pod brezami bol v roku 1993 opravený.*

 

* www.mokryhaj.sk