Mokrý Háj - kríž (1910) na kraji obce

Kamenný kríž na juhovýchodnom konci obce je z roku 1910. Tento letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu vyrytého do nosného kubusu. Na vyššom kubuse je vyrytý nápis nábožného charakteru. Je obtiažne čitateľný a preto zaznamenaný vo viac-menej pravopisnej forme. Na pravom boku nosného kubusu je vytesaná signatúra výrobcu (F. Zbořil Uh. Hradiště).

 

Klaniame sa Tebe

Pane Ježiši Kriste

a dobrorečíme Tebe

lebo si skrz Svätý

kríž celý svet vykúpil

 

Ku cti a chvále božej

postavili manželia

Školnikovič Michal

a

Macek Alžbeta.

Roku 1910.

 

Podľa už nejestvujúceho internetového zdroja na tomto mieste, kde sa prudko zvažuje cesta od Radošoviec, zahynul obyvateľ Mokrého Hája M. Školnikovič, ktorému sa prevrátil voz s volským záprahom. Kríž s prívlastkom Na hornom konci tu stojí od roku 1810.* Ak by aj prišlo k omylu pri prepise roku (1810, 1910) a spomínané nešťastie bolo správne pripísané zakladateľovi kríža, je isté, že na tomto mieste stával kríž už v 1. polovici 19. storočia. Je v tomto priestore zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska.

 

* www.mokryhaj.tym.sk