Mokrý Háj - kríž (1891) pri kostole

 V obci pri kostole sa nachádza kamenný kríž s nikou, do ktorej je inscenovaná postava Panny Márie. Je z roku 1891. Tento letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu, vyrytého zozadu do kartuše štíhleho podstavca. Na nosnom kubuse spredu je signatúra výrobcu (V. Beck v Prostějově). Kríž bol opravovaný v roku 1994.

Tento križ

ku cti a chvále

Božej

postavit dala

vdova

Maria

Skolnikovits

roz:
Gasparovits.

1891.