Mokrý Háj - kríž (1891) pred cintorínom

  Kamenný kríž z roku 1891 sa nachádza priamo pred vstupom na cintorín. Do kartuše štíhleho podstavca je spredu zaznamenaný kresťanský pozdrav a zozadu je zakladateľský nápis so spomínaným letopočtom. Kríž je dielom Václava Becka z Prostejova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse.

 

Pochválen

buď Pán

Ježiš

Kristus

 

Venoval

ke cti a chvále

Boží

jeden občan

Mokro-hájský

1891