Mokrý Háj - kríž (1891) pred cintorínom

Kamenný kríž z roku 1891 sa nachádza priamo pred vstupom na cintorín. Na zadnej strane je zakladateľský nápis, podľa ktorého donorom kríža bol obyvateľ obce. Kríž je dielom Václava Becka z Prostějova, ktorého signatúra je na nosnom kubuse.

 

Pochválen

buď Pán

Ježiš

Kristus

 

Venoval

ke cti a chvále

Boží

jeden občan

Mokro-hájský

1891

Kamerové systémy