Mokrý Háj - kríž (1. pol. 19. stor. ?) na kraji obce

Na severozápadnom konci obce sa nachádza liatinový kríž na kamennom podstavci.  Na liatinovej kartuši je farbou zaznačený krátky modlitebný verš. Liatinové kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia.

 

Spasiteľ sveta

zmiluj sa nad

nami !