Močidlany - kríž (zač. 20. stor.) pred kostolom

 Za pomníkom padlých pri kostole sv. Šimona a Júdu bol osadený drobný kamenný kríž na odstupňovaných kubusoch. Ide vlastne len o vršok z poškodeného kríža s nikou, ktorý by mohol pochádzať zo začiatku 20. storočia. Ten stával pôvodne pred kostolom na mieste pomníka padlých, pravdepodobne pri stavbe pomníka ho preložili k stene kostola napravo od vchodu. V roku 1996 bol ešte v zachovalom stave. Neskôr pri oprave fasády kostola sa pri manipulácii s krížom tento poškodil a z rozpadnutého kríža osadili už len spomenutú vrchnú časť kríža, ktorú niekedy pred rokom 2016 aj tak odstránili.

V monografii obce je uverejnené foto so záberom na močidlanský kostol, datované do roku 1930. Kríž je na ňom na mieste pomníka padlých, ktorý vtedy nejestvoval a má aj rovnakú orientáciu ako spomenutý pomník. 

 

Použitá literatúra: kol.: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 354