Lopašov - kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je jednoduchý ústredný drevený kríž bez nápisov.