Letničie - kríž (okolo 1950) v chotári

Hlboko v poli pod osamelým agátom asi kilometer východne od obce sa nachádza rovnaký kríž ako pred domom Dvorských a kríž za južným koncom obce. Nika kríža je prázdna a nápisová tabuľka strhnutá, ale podľa spomenutých dvoch krížov aj tento možno datovať na prelom 40. a 50. rokov minulého storočia. Kríž bol pôvodne postavený na poľnej ceste, ktorá je už zoraná a niet po nej ani pamiatky.