Letničie - kríž (1960, 2005) pred kostolom

Pred kostolom sv. Jána Krstiteľa sa nachádza precízne kovaný kríž, 4 metre vysoký. Na betónovom podstavci je umiestnená zakladateľská kovová tabuľka, podľa ktorej kríž venovali Lýdia a Miroslav Krajíček.

 

venuje
Lýdia a Miroslav  
Krajíček
Letničie 24. VI. 2005

 

Kríž sa nachádza napravo od vchodu a do doby svojho vzniku bol na jeho mieste rovnako vysoký drevený kríž. O tom v monografii Letničia napísali, že ho zhotovil v roku 1960 tesár Ferdinand Vanek z agátového dreva. Letopočet 1960 bol na ňom aj vyrytý. Kríž mal korpus Krista a bol delený zdvojeným rímsovým krčkom.

 

in: Letničie, Letničie 2002, str. 54. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.