Letničie - kríž (1951) v obci

V obci pred domom sa nachádza kameninový kríž (2,5 m) z roku 1951. Kríž v granitovej úprave s plastikou Panny Márie v zasklenej nike dali podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla dali postaviť Štefan Dvorský s manželkou Máriou, rod. Sňadovou, z vďaky za dobré hospodárenie, úrodu a včelstvo.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENUJÚ:
Š T E F A N   D V O R S K Ý
A MANŽ. MÁRIA ROD. SŇÁDOVÁ
Z LETNIČIA R. 1951.
"POSTOJ TU ČLOVEČE, POZRI TY NA MŇA,  
ČO TVOJE HRIECHY ZROBILY ZO MŇA." 

 

in: Letničie, Letničie 2002, str. 54. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.