Letničie - kríž (1947) v chotári

V chotári Letničia na poli v zarastenom ostrovčeku sa nachádza granitový kríž (2,5 m) z roku 1947. Je neďaleko poľnej cesty 600 m juhovýchodne od okraja obce Letničie. V nike kríža je zasklená plastika Panny Márie. Podľa zakladateľskej tabuľky z čierneho skla ho dal postaviť Imrich Vanek s manželkou Štefániou, rod. Gučkovou.

 

 KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
venovali manželia
V A N K O V I
IMRICH A ŠTEFANIA ROD. GUČKOVÁ
ROKU 1947.

Už visí na kríži, vo veľkej boľasti volá:
"Otče môj prečo si ma opustil!"