Letničie - kríž (1892) za obcou

Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi sa nachádza drobnejší kamenný kríž na podstavci imitujúcom bralo. Na telese kríža je vyrytý zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Ladislav Kotvan a jeho manželka Katarína, rod. Janíková. Boli rodičmi letničského rodáka dekana Pavla Kotvana, ktorý pôsobil v Dechticiach.

 

Tento kríž venovali

ku cti a chvále

B P MARIE

KOTVAN LADISLAV  

a jeho manželka rodená

JANYK KATALINA

ROKU 1892

 

in: Letničie, Letničie 2002, str. 55. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.