Letničie - kríž (1890) v obci

V obci pri hlavnej ceste sa nachádza kamenný kríž z roku 1890, ktorý je vyrytý na podstavci. Na podstavci je výjav Dobrého pastiera na sklenenej tabuľke. Kríž zdobia insitne plastiky Krista a Panny Márie. Jeho najzaujímavejším výtvarným znakom sú rozvinuté volúty pri nohe kríža.