Koválovec - kríž na cintoríne

Ústredný kríž kováloveckého cintorína sa zachoval možno nie v celistvom stave. Je bez nápisov s ľudovou soškou Krista. Cintorín spolu s kostolom založil zeman Ján Vietoris v roku 1821.