Koválovec - kríž (1907) za obcou

V chotári Koválovca, pod lipou v poli, je kamenný kríž z roku 1907, ako o tom svedčí nápis vyrytý spredu kríža. Kríž je pod osamelým stromom, ale niekedy tu bola križovatka poľných ciest. Vytesaný nápis je roztiahnutý v kartuši a aj na dvoch nosných kubusoch.

Kríž nie je signovaný, ale riešenie kubusov pod samotným krížom je také ako používa kamenárska dielňa V. Becka z Prostejova. Aj kartuša na podstavci je ozúbkovaná na bočných rámikoch v hornej časti tak, ako to používa Beck. Ale kríž v takomto prevedení od V. Becka by bol ojedinelý a tak sa mu dá pripísať len s otáznikom.

 

Poďte ke mě

všeci, kteří

pracujete a obtížení jste,

já vás

občerstvím.

 

Založili ku cti a chvále Boží

MARTIN MRÁZEK a jeho

manželka TEREZIA rodená KOŽIK.

 

1907.