Koválovec - kríž (1901?) za obcou

Na okraji chotára obce, pri ceste do Radošoviec, je kamenný kríž bez zachovaných nápisov. Je rovnaký ako kríž v chotári Prietržky na ceste do Mokrého Hája. Na ňom sú vyryté podstatné datujúce nápisy vrátane roku vzniku. Podľa neho môžeme kríž v Koválovci datovať okolo roku 1901 a pripísať kamenárovi, ktorý sa signoval ako Brat-. Tesar. Chropov.

Podľa Marána Náhlika kríž dal postaviť mlynár z Koválovca na pozemku, ktorý mlynu patril.*

 

 * htttp://www.kovalovec.estranky.sk/clanky/krize-v-obci.html