Koválovec - kríž (1890) pred kostolom

Pred kostolom v Koválovci je kríž z roku 1890, ako o tom svedčí nápis v kartuši podstavca. Na nosnom kubuse je signatúra kamenárskej dielne: V. Beck v Prostějově.

 

Oče

odpusť jim

nebo neveda

co čina.

 

1890.