Koválovec - kríž (po 1821) na cintoríne

Ústredný kríž, vyrastajúci z pylóna, na konci cintorína je bez zachovalých nápisov s ľudovou soškou Krista. Cintorín založil spolu s kostolom zeman Ján Vietoris v roku 1821.