Koválovec - drevený kríž za obcou

Drevený kríž za humnami na južnom okraji obce Koválovec je bez nápisov. Podľa Mariána Náhlika (kovalovec.estranky.sk) je to miesto cholerového cintorína z roku 1831, keď tu pochovali obete epidémie z Koválovca aj Chropova.