Kopčany - kríž (1945) za obcou

Za obcou, pri križovatke ciest do Kútov a do žrebčinca je zubom času poznačený drevený kríž z roku 1945. Je bez rezbárskej výzoby, s plechovým korpusom Krista. Na kríži je vyrytý presný dátum v tvare 20. III. 1945. Nevedno k akej udalosti z histórie života obyvateľov obce sa vzťahuje založenie kríža.