Kátov - kríž (1992) na cintoríne

Na cintoríne je drevený ústredný kríž z roku 1992, ako o tom svedčí letopočet vyrytý do nohy kríža. Je upevnený na železnej vzpere zapustenej do betónovej podlážky.

Pred murovanou ohradou cintorína stával niekedy (asi v 2. pol. 20. stor.) drevený kríž podobného tvaru.* Pravdepodobne v rokoch 1974 až 1976, pri úpravách cintorína, ktorý bol rozdelený nízkym múrikom na katolícku a evanjelickú časť, odstránili okrem vonkajšieho múru aj tento kríž.

 

 *Foto je publikované na:

http://www.katov.eu/index.php?option=com_zoom&Itemid=97&catid=3&PageNo=4