Kátov - kríž (1946) pred kostolom

Pred kostolom v obci stojí kríž (3 m) z roku 1946, ako o tom svedčí nápis vyrytý priamo do telesa kríža. Kríž je zostavený z rôznych kubusov, vo výške očí je lomená rímsa okolo celého kríža. Nad ňou je reliéf kalicha s hostiou, kríža a kotvy. Krížová nadstavba bola pôvodne väčšia a aj s väčšou plastikou Krista, než je tomu dnes.

V plocho vyhĺbených nikách sú z troch strán reliéfy Nepoškvrneného srdca Panny Márie, sv. Anny s Pannou Máriou a evanjelistu Matúša.*

Nápis vyrytý spredu:

 

DOKONÁNO JEST “

 

KLANIAME SA TEBE PANE

JEŽIŠU KRISTE A DOBROREČÍME

TEBE.

LEBO SI NÁS SVOJÍM SV. KRÍŽOM

VYKUPIŤ RÁČIL.

 

Nápis zozadu:

 

KE CTI

A CHVÁLE BOŽÍ

VĚNOVALI

RODINA MADÁKOVÁ, NĚMČOVSKÁ

R. 1946.

 

*http://www.katov.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=55