Holíč - kríž (po 1848) pri kostole

V meste pri kostole Božského Srdca je nový drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Na kríži nie sú žiadne nápisy ani tabuľka. Nasledujúce informácie preberám od P. Proksu.

Predchodca kríža stál v poli pri Kopčianskej ulici v lokalite Švajčiarska lúka (Schweitzerwiese), odkiaľ ho pri budovaní objektov baní premiestnili. Pôvodný kríž tu zhotovili na pamäť horárovho syna Ignáca Janečku, ktorého na tom mieste zastrelil zeman Török v roku 1848 potom, čo ho Janeček s puškou v úlohe ochrancu kráľovských obôr so zverou pristavil. Na kríž dali kovovú tabuľku s nápisom.

 

Pavel Proksa: K histórii dreveného kríža, in: www.izahorie.sk.  Autor pracoval s rukopisom Enkékezzűnk régiekról (pred 1916) od Karola Pavla Steltzera, syna holíčskeho evanjelického farára. Kovová tabuľka sa spomína v rukopise.

 

Pozn.: Dnešný kríž pri kostole je z novej doby, bol zhotovený asi až po premiestnení staršieho.