Holíč - Kalvária (1897) kamenná

Kamennú Kalváriu pred kostolom kapucínov v Holíči dal zhotoviť Ján Šuchta v roku 1897. Je v štíhlom prevedení a prepracovaná v detailoch, so sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu. Bola zhotovená v hodonínskej kamenárskej firme Františka Štáblui. Meno F. Štáblu je signované zboku na spodnom nosnom kubuse.

 

O vy všetci, ktorí idete cestou,

pozorujte a viďte,

zdáliž je bolesť

jako bolesť moja!

                   Žalosp. Jerem. 1.12.

 

Ku cti a sláve Božej

od

JÁNA ŠUCHTA

v Holiči dňa 12. aprila 1897.

V kríži naše spasenie!